Kasinoiden sponsorirahat hyödyttäisivät myös suomenruotsalaista e-urheilua

E-urheilu

Toistaiseksi tilanne on se, että ulkomaiset rahapeliyhtiöt eivät saa markkinoida Suomessa. Viranomaiset voivat puuttua pienimpäänkin tarraan tai hihamerkkiin.

Tämä tarkoittaa samalla myös sponsoritulojen menettämistä. Ulkomaiset rahapeliyhtiöt voisivat olla valmiita sponsoroimaan niin moottoriurheilua, pallolajeja kuin e-urheiluakin.

Tässä artikkelissa keskitytään erityisesti suomenruotsalaiseen e-urheiluun, mikä tuntuu usein jäävän suomensuomalaisen e-urheilun varjoon.

Koska sponsorirahoja voisi olla tarjolla?

Ulkomaiset rahapeliyhtiöt, kotimaiset kasinoharrastajat ja suomalaiset urheiluseurat odottavat jo malttamattomina lisenssijärjestelmän perustamista.

Hallitusohjelman mukaisesti ulkomaiset nettikasinot voisivat hakea Suomen lisenssiä viimeistään 1.1.2026.

Lisenssi mahdollistaisi kasinopelien ja vedonlyönnin tarjoamisen Suomessa. Lotto, fyysiset pelikoneet ja kivijalkakasino(t) jäisivät Veikkauksen yksinoikeustoiminnan piiriin.

Toiminnan sallimisen tulisi rahapelialan edustajien ja etujärjestöjen mukaan tarkoittaa myös markkinoinnin sallimista.

Urheilijoiden sponsorointi on eräs suosittu markkinoinnin muoto.

Yksinkertaistettuna kyse on siitä, että yhtiö tarjoaa urheilijoille tai urheiluseuroille rahallista tukea. Vastineeksi urheilijat tuovat yhtiön esiin positiivisessa valossa. 

E-urheilijoista puhuttaessa tämä voi tarkoittaa yhtiön logolla varustettujen vaatteiden käyttämistä kilpailuissa tai brändiin liittyvien aihetunnisteiden käyttämistä seuran some-julkaisuissa.

Toistaiseksi ei tiedetä, salliiko arpajaislain uudistus esimerkiksi urheilutapahtumissa harjoitettavan mainonnan. 

Rahapelihaittatoimijat ovat vaatineet joko markkinoinnin täyskieltoa tai ainakin markkinoinnin tiukkaa rajoittamista.

Mikäli yhteistyötä urheilualan kanssa ei kielletä, e-urheilu voisi saada merkittäviä sponsorituloja viimeistään keväällä 2026.

Mitä on suomenruotsalainen e-urheilu?

E-urheilu (englanniksi esports) on tietotekniikkaa hyödyntävää kilpaurheilua. Elektronista urheilua harrastetaan sekä joukkue- että yksilömuodossa.

Kilpapelaamista voi harjoittaa lähestulkoon millä tahansa elektronisella pelillä, mutta ammattimaista pelaamista tapahtuu vain muutamien pelien ympärillä. 

Niistä tunnetuimpia ovat esimerkiksi Counter-Strike, League of Legends ja StarCraft.

Suomenruotsalainen e-urheilu on luonnollisestikin Suomen suomenruotsalaisen vähemmistön edustajien harjoittamaa elektronista urheilua.

Pelaajan kuuluminen vähemmistöön ei ole merkityksetön asia. 

Jyväskylän yliopistossa syyskuussa 2023 järjestetyssä Local esports-seminaarissa keskusteltiin siitä, kuinka kansallinen, alueellinen ja paikallinen konteksti vaikuttaa e-urheiluun. 

Suomenruotsalaiset e-urheilijat edustivat kansainvälisessä seminaarissa yhtä kaikista pienimmistä e-urheiluyhteisöistä.

Siitä, kuinka alueellinen ja globaali muovaa paikallista e-urheilukulttuuria, kirjoitettiin suomenruotsalaisesta näkökulmasta myös Pelitutkimuksen vuosikirjassa 2023.

Suomenruotsalaiseen e-urheiluun on siis alettu kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. 

Suomenruotsalaisen e-urheilun haasteet

Suomenruotsalainen e-urheilukulttuuri tasapainoilee yleisen suomenruotsalaisen ja alueellisen e-urheilukulttuurin välillä. 

Alueelliset vivahteet näkevät esimerkiksi murreilmaisuissa ja sisäpiirivitseissä, mitkä eivät välttämättä aukea muualla Suomessa asuville suomenruotsalaisille e-urheilijoille.

Lisäksi suomenruotsalaisten e-urheilutapahtumien järjestäjien on pidettävä huolta siitä, ettei toimintaa nähtäisi muita kieliryhmiä syrjivänä.

Suomenruotsalaisen e-urheiluseuran toiminta voidaan nähdä samaan aikaan osallistavana ja torjuvana.

Se, että suomenruotsalaisilla on mahdollisuus harrastaa jotain omalla äidinkielellään, voi olla osallistavaa, voimauttavaa ja rakentavaa.

Samalla suljetaan pois muita kieliä äidinkielenään puhuvat. 

Suomenruotsalaisia on Suomessa noin 285 000. Ruotsi onkin Suomen toinen virallinen kieli.

Valtaosa väestöstä puhuu äidinkielenään suomea, jolla on myös virallinen asema.

Muita Suomessa runsaasti puhuttuja kieliä ovat:

 • Koltansaame 
 • Inarinsaame
 • Pohjoissaame 
 • Suomen romanikieli
 • Karjala
 • Venäjä
 • Viro
 • Somalia
 • Englanti
 • Arabia
 • Suomalainen viittomakieli
 • Suomenruotsalainen viittomakieli

Suomenruotsalaiset e-urheilijat joutuvat painimaan myös suomenruotsalaisiin yleisesti liitettyjen stereotypioiden kanssa.

Kuvitelma kaikkien suomenruotsalaisten varakkuudesta voi vähentää ei-suomenruotsalaisten tahojen halukkuutta tukea rahallisesti e-urheilutoimintaa.

Suomenruotsalaista e-urheilua ovatkin tähän asti rahoittaneet ruohonjuuritason toimijat, joilla on tahtoa järjestää merkityksellistä toimintaa ruotsin kielellä. 

Näillä tahoilla ei ole ollut mahdollista laajamittaiseen sponsorointiin.

Tähän asiaan voi parin vuoden sisään tulla muutos, jos rahapeliyhtiöiden annetaan tehdä sponsorisopimuksia suomalaisten urheilijoiden ja urheiluseurojen kanssa.

Markkinoinnin sallimisen uskotaan piristävän myös kulttuurialaa ja mediamainontaa.

Yhteenveto

Suomessa asuu useita vähemmistöjä. Kansallisia vähemmistöjä ovat ruotsinkieliset eli suomenruotsalaiset, saamelaiset, romanit, juutalaiset, tataarit, karjalaiset sekä vanhavenäläiset.

Lisäksi Suomessa on runsaasti maahanmuuttajia esimerkiksi Vietnamista, Somaliasta, Chilestä ja Balkanin alueelta. 

Tämä tarkoittaa Suomessa asuvien henkilöiden äidinkielien runsaslukuisuutta. Virallisia kieliä ovat kuitenkin vain ruotsi ja suomi.

Suurin osa suomenruotsalaisista asuu Länsi-Suomessa. Ahvenanmaa on kokonaan ruotsinkielinen maakunta. Muualla asuvien suomenruotsalaisten on vaikea saada palvelua omalla äidinkielellään.

Suomen suurin vähemmistö unohdetaan myös monilla suomalaisilla nettikasinoilla, koska sisältöä tai asiakastukea ei ole saatavilla ruotsiksi. Veikkaus ja Paf ovat poikkeuksia: niillä voi pelata myös ruotsiksi.

Suomenruotsalaiset ruohonjuuritasot ovat rahoituksillaan mahdollistaneet ruotsinkielisen e-urheilutoiminnan. 

Rahoitusta tarvittaisiin enemmänkin. Asia voi korjaantua vuoteen 2026 siirryttäessä, mikäli päättäjät sallivat lisensoitujen rahapeliyhtiöiden markkinoinnin Suomessa.

Scroll to Top